Tako je! Naše druženje ni izdaleka nije završeno! Iako je prvobitni plan bio da u okviru evropskog projekta srpske potrošače sa prednostima evropskog kvaliteta upoznajemo tokom tri godine, Evropska unija je na proleće 2019. odobrila nastavak projekta Originalan EU kvalitet. Tako se naše druženje nastavlja i u 2020. godini i trajaće sve do kraja 2022!

Za projekat, koji i dalje ima slogan OK – Originalni EU kvalitet iz Slovenije, 80% sredstava obezbediće Evropska unija. Cilj kampanje i dalje je usmeren na podizanje svesti o prednostima kvalitetnih evropskih poljoprivrednih proizvoda, prepoznatljivosti evropskih šema kvaliteta (značenja i oznaka) kod potrošača, u stručnoj i ostaloj javnosti, kao i na poboljšanje percepcije i odnosa (a posledično i poverenja) srpskih potrošača prema kvalitetnim evropskim poljoprivrednim proizvodima i proizvodima sa EU simbolima kvaliteta.

Ostanite dakle sa nama i u sledeće tri godine! Naročito se radujemo druženju na brojnim degustacijama koje vam obećavamo i u ovom novom periodu, i na trima Festivalima EU kvaliteta koje spremamo za vas. A o tome više u narednim danima.