EU KVALITET

ORIGINALNI EVROPSKI KVALITET

Konkurentno tržište i osveščeni potrošači zahtevaju samo najbolje!

Vezano za kvalitet i bezbednost evropsko prehrambeno zakonodavstvo je veoma striktno!

Negujemo i oplemenjujemo bogato gastronomsko nasleđe, poštujemo tradiciju i pratimo moderne trendove.

Naša proizvodnja se odvija u zdravom okruženju i nedirnutoj prirodi, poštujemo najviše standarde prerade, brinemo o dobrobiti životinja i čovekove sredine.

Odgovornost prema potrošačima i njihovo poverenje postavljamo na najviše mesto na skali vrednosti.

Naše znanje i iskustvo se odražava u odličnim ukusima koje prefinjenim osećajem za najbolje tkamo u svoje proizvode.

NAJSTROŽI PROIZVODNI IN TRGOVAČKI STANDARDI NA SVETU

Evropska unija sa uspostavljenim zakonodavstvom, kojeg se moraju pridržavati svi oni koji žele da trguju prehrambenim proizvodima na domaćem ili na stranom tržištu, strogim pravilnikom (o označavanju proizvoda, o tržišnim standardima, kao i stalnim poboljšavanjima bezbednosti proizvoda kroz prehrambeni lanac, prisutnim integrisanim lancem proizvodnje gde su svi aspekti „ pod jednim krovom“) potrošačima obezbeđuje bezbedne i kvalitetne proizvode.

Svi proizvođači u Evropskoj uniji, bilo da proizvode za sopstveno tržište, bilo za izvoz, u svim fazama proizvodnje – od polja do tanjira – moraju ispuniti brojne, vrlo stroge, zakonske propise i pravila. Na taj način zadovoljavaju sve potrebne uslove za proizvodnju zdravih, bezbednih, visokokvalitetnih i ukusnih jela, kao i uspostavljanje trajnog poverenja potrošača u proizvode EU kvaliteta.

Međutim, ciljevi Evropske unije idu mnogo dalje. Sledeći korak u obezbeđivanju kvaliteta i bezbednosti za kupca jesu prehrambeni proizvodi sa dodatnom vrednošću, što je sinonim za evropski kvalitet!

ŠEME KVALITETA

Neki evropski proizvodi, pored standardnog evropskog kvaliteta, pružaju potrošačima daleko više – kvalitet, koji je daleko viši od minimalnih zahteva već utvrđenih zakona.

Da bi takve proizvode potrošači prepoznali i odabrali na policama radnji, Evropska unija je uspostavila posebne oznake i osmislila sistem kojim reguliše i istovremeno podstiče proizvodnju i prodaju ovih kvalitetnih proizvoda. Čak i sami potrošači sve više daju prednost kvalitetu.

Proizvodi, koji se razlikuju prema regionalnom poreklu, načinu proizvodnje, tradiciji proizvodnje i prerade, označeni su posebnim oznakama evropskih ili nacionalnih šema kvaliteta. Te oznake omogućavaju potrošačima da identifikuju proizvode višeg, odnosno posebnog kvaliteta.

Ti proizvodi se ne razlikuju samo zbog nekih posebnih karakteristika, već moraju zadovoljiti određene mere i zahteve koji se odnose na obeležja, procese proizvodnje i prerade poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda. Osim toga, treba da prelaze propisani kvalitet ili uslove koji se odnose na bezbednost zdravlja ljudi, dobrobiti životinja ili zaštite okoline. Ukoliko ispunjavaju te uslove, nezavisna sertifikovana tela ih kontrolišu, proveravaju i nadgledaju. U proizvode posebnog kvaliteta spadaju i BIO proizvodi.

Sa šemama kvaliteta, koje omogućavaju zaštitu posebnih poljoprivrednih proizvoda, odnosno hrane, Evropska unija želi, sa jedne strane, da zaštiti potrošače pred plagijatima i obezbedi da dobiju proizvode koji su autentični i višeg kvaliteta, kao i da ponudii  veći izbor i raznolikost proizvoda. Sa druge strane želi dati proizvođačima i prerađivačima mogućnost konkurencije u pogledu kvaliteta, koji im omogućava ekonomsku prisutnost na tržištu, te dati mogućnost prostora i manjim proizvođačima i na taj način podstaći razvoj ruralnih delova.

Evropske šeme kvaliteta

Evropska unija je razvila različite zaštite i pripadajuće simbole kvaliteta. Predstavljeni su u nastavku:

Simbol kvaliteta PDO –
Zaštićena oznaka porekla (PDO – Protected designation of origin)

Proizvod označen sa simbolom kvaliteta PDO ima proverene karakteristike koje potiču samo iz prirodne sredine,kao i sposobnosti proizvođača u regiji gde je nastao. Sve faze prerade i proizvodnje moraju se odvijati na definisanom geografskom području, a čije ime nosi proizvod. Geografsko područje iz kojeg potiče bitno utiče na karakteristike tog poljoprivrednog proizvoda.

Simbol kvalitete PGI –
Zaštićena geografska oznaka (PGI – protected geographical indications)

Proizvod označen simbolom kvaliteta PGI ima specifičnu karakteristiku, odnosno ugled vezan za određeno područje. Najmanje se jedna faza tokom procesa proizvodnje, prerade i pripreme obavlja u tom području.

Neki od mesnih evropskih proizvoda sa zaštićenom geografskom oznakom iz Slovenije: KRANJSKA KOBASICA, KRAŠKI PRŠUT, KRAŠKI ZAŠINEK, PRLEŠKA TÜNKA, PREKMURSKA ŠUNKA, ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC

Simbol kvaliteta TSG –
Garantovana tradicionalna posebnost (TSG – traditional speciality guaranteed)

Proizvod označen simbolom kvaliteta TGI proizveden je na tradicionalan način, tačnije iz tradicionalnih sirovina. Ta oznaka, pre svega, štiti proizvode nastale propisanom recepturom, postupkom ili načinom.