Istina je da nam marke proizvoda predstavljaju putokaz pri kupovini, ali svesni potrošač sve više ume da ceni i tradiciju, poseban kvalitet, regionalno poreklo. Proizvode, dakle, koji imaju ono „nešto više” zbog čega su postali poznati i izvan područja gde ih tradicionalno prave.  Da bi se ovakvi proizvodi očuvali, a pre svega da bi potrošač mogao da ih prepozna, države koriste različite sisteme zaštite. Najafirmisaniji je evropski sistem šema kvaliteta, koji s jedne strane štiti, a s druge, prepoznatljivim oznakama na ambalaži, i izlaže ovakve jedinstvene tradicionalne proizvode i njihovu originalnost!

Ne radi se samo o povezanosti s određenim geografskim područjem i tradicijom, kao što mislimo da je slučaj kod zaštićenih proizvoda. Pri evropskoj zaštiti radi se i o nadstandardnoj kontroli kvaliteta i garanciji da je proizvod zaista napravljen na određenom geografskom području po propisanoj recepturi i proizvodnom postupku. Da bi proizvod mogao da bude označen posebnim zaštitnim znakom, nije dovoljna samo zaštita već proizvođač mora da dobije i sertifikat za proizvodnju, i sve vreme je pod stalnim nadzorom nezavisnih spoljašnjih institucija.

Ako želite originalni kvalitet, vodite računa o tri prepoznatljiva simbola kvaliteta EU, koje možete naći na deklaracijama proizvoda. Samo zaštićeni i sertifikovani proizvodi ih imaju. Ove oznake su garancija da se radi o autentičnom proizvodu koji garantuje kvalitet i originalnost i zato kupovinom ovakvih proizvoda ne možete da pogrešite. Dobićete odličan i originalni proizvod koji vas neće razočarati!