Krajem oktobra smo u Sloveniji u okviru projekta ugostili grupu novinara iz Srbije. Poseta je trebalo da bude obavljena još pre godinu dana, ali nas je situacija u vezi sa Covid-19 sprečila u tome, pa smo svi, i novinari i organizatori događaja, bili utoliko zadovoljniji što smo ovoga puta uspeli u tome.

Poseta je trajala 3 dana, od utorka, 19. do četvrtka, 21. oktobra, a u Sloveniji smo ugostili 24 novinara i snimatelja iz 16 različitih medijskih kuća, između ostalog iz nacionalne RTS, Novosadske TV, Agro TV, Radio Beograda, štampanih agencija Tanjug, Beta i drugih. Novinari su u okviru posete obišli jednog od najvećih slovenačkih proizvođača mesnih proizvoda, gde smo im na novinarskoj konferenciji predstavili stroge evropske strandarde kvaliteta i bezbednosti u proizvodnji hrane koje moraju da obezbede evropski proizvođači. Pogledali su i proizvodnju, pri čemu je posebna pažnja bila usmerena na prikaz tradicionalne ručne proizvodnje kranjske kobasice. Predstavnica GIZ mesne industrije Slovenije predstavila je projekat Originalan evropski kvalitet kao i sistem evropskih šema kvaliteta. Da bi bolje upoznali jedan od slovenačkih proizvoda koji se ponosi evropskom oznakom kvaliteta ZGO, u okviru posete posetili su i najstariju slovenačku pršutaru Lokev na Krasu, gde nastaje zaštićeni kraški pršut. U fascinantnoj galeriji mogli su da vide kako se odvija sušenje koje traje najmanje jednu godinu na karakterističnom kraškom vazduhu. A naravno da su probali i odlični kraški pršut, čiji se prestižni ukus najbolje iskazuje u tanko isečenom listu – tom prilikom je pomoću posebne mašine Berkel nasekao čak sam direktor pršutarne.

U okviru posete obišli smo i Ljubljanu kao i svetski poznatu Kobilarnu Lipica, a poseban doživljaj je bila poseta podruma vina najvećeg proizvođača penušavog vina u Sloveniji Radgonskih gorica.